Łuczyński, M. (2015) „Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji )”, Slavia Occidentalis, (72/1), s. 121-124. doi: 10.14746/so.2015.72.08.