Piotrowicz, A. i Witaszek-Samborska, M. (2015) „Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?”, Slavia Occidentalis, (72/1), s. 189-195. doi: 10.14746/so.2015.72.14.