Walczak, B. (2015) „Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 503”, Slavia Occidentalis, (72/1), s. 242–244. doi: 10.14746/so.2015.72.23.