Zelenka, M. (2014) „Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální estetiky)”, Slavia Occidentalis, (71/2), s. 7–33. doi: 10.14746/so.2014.71.01.