Chudzińska-Parkosadze, A. (2014) „Koncepcja wcielonego zła w powieściach „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa i «Portret Doriana Graya» O. Wilde’a (próba analizy porównawczej)”, Slavia Occidentalis, (71/2), s. 103–120. doi: 10.14746/so.2014.71.06.