Kardyni-Pelikánová, K. (2014) „Władysław Stanisław Reymont i czeskie reymontiana (Szkic do portretu z ułamków)”, Slavia Occidentalis, (71/2), s. 121–144. doi: 10.14746/so.2014.71.07.