Czyżak, A. (2014) „Między Wschodem a Zachodem – współczesne wyprawy nad Morze Czarne Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. K. Raabe i M. Sznajderman, Wołowiec 2009”, Slavia Occidentalis, (71/2), s. 177–184. doi: 10.14746/so.2014.71.10.