Gawarecka, A. (2014) „Nie tylko Szwejk. Czeska literatura w perspektywie genderowej Marcin Filipowicz, Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 298”, Slavia Occidentalis, (71/2), s. 191–195. doi: 10.14746/so.2014.71.13.