Pieniażek-Marković, K. (2014) „Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 276”, Slavia Occidentalis, (71/2), s. 195–197. doi: 10.14746/so.2014.71.14.