Budzik, J. (2015) „Rzeź Ormian w dyskursie izraelskim”, Slavia Occidentalis, (72/2), s. 105-116. doi: 10.14746/so.2015.72.8.