Trybuś, K. (2015) „O „ariostycznej drodze” Sienkiewicza Marek Wedemann, Epos w guście Ariosta. O ariostyczności «Ogniem i mieczem» Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 248.”, Slavia Occidentalis, (72/2), s. 213-216. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9518 (Udostępniono: 27czerwiec2022).