Gawarecka, A. (2015) „Historia – trauma – pamięć Urszula Kowalska, „Tato noc nebude krátka. “ Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 348”, Slavia Occidentalis, (72/2), s. 217-223. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9519 (Udostępniono: 1październik2022).