Všetička, F. (2011) „Groteska Pavla Kohouta”, Slavia Occidentalis, (68), s. 77–80. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9531 (Udostępniono: 31 maj 2023).