Gucka, A. (2011) „Język serbsko-chorwacki jako immanentny determinant jugoslawizmu”, Slavia Occidentalis, (68), s. 165-174. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9607 (Udostępniono: 2październik2022).