Nowakowski, J. (2011) „Angelus – prawdziwy portret grupowy w sztucznych dekoracjach”, Slavia Occidentalis, (68), s. 197-208. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9614 (Udostępniono: 30czerwiec2022).