Pisarski, M. (2011) „Nowe oblicza adaptacji tekstu w mediach cyfrowych. O powieści hipertekstowej popołudnie, pewna historia Michaela Joyce’a”, Slavia Occidentalis, (68), s. 219-225. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9690 (Udostępniono: 26czerwiec2022).