Marecki, P. (2011) „Intermedialny potencjał Arwa Stanisława Czycza”, Slavia Occidentalis, (68), s. 227-235. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9691 (Udostępniono: 27czerwiec2022).