Wojciechowska, K. (2013) „Vera Mitrinović, Południe-Północ. Serbsko-polskie paralele językowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 359.”, Slavia Occidentalis, (70/1), s. 174-176. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9786 (Udostępniono: 1lipiec2022).