Junkiert, M. (2013) „Historyzm wobec starożytności w dziełach J.J. Winckelmanna, W. von Humboldta i F. Schlegla. Próba rekonstrukcji i zarys polskiej recepcji”, Slavia Occidentalis, (70/2), s. 7–25. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9795 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).