Yurchuk, O. (2013) „Theoretical aspects of Ukrainian postcolonial studies”, Slavia Occidentalis, (70/2), s. 147-155. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9829 (Udostępniono: 1październik2022).