Jocz, L. (2016) „Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych”, Slavia Occidentalis, (73/1), s. 61–93. doi: 10.14746/SO.2016.73.4.