Waliszewska, J. (2016) „Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza”, Slavia Occidentalis, (73/1), s. 157-173. doi: 10.14746/SO.2016.73.10.