Walczak, B. (2016) „Męka Pana Jezusowa. Z szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik i Wiesław Wydra, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 281”, Slavia Occidentalis, (73/1), s. 193-194. doi: 10.14746/SO.2016.73.12.