[1]
T. Lewaszkiewicz, „III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785”, so, nr 73/1, s. 212-214, sty. 2016.