[1]
P. MICHALSKA-GÓRECKA, „KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I «REGIONALIZM» W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH”, so, nr 76/1, s. 93-104, 1.