[1]
J. Jeszke, „Problem zaniku niemieckich leksemów na obszarze kaszubszczyzny środkowej”, so, nr 1-79, s. 85–89, grudz. 2022.