[1]
L. Jocz, „System samogłoskowy współczesnej kaszubszczyzny północno-zachodniej”, so, nr 72/1, s. 39–63, sty. 2015.