[1]
M. Zelenka, „Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální estetiky)”, so, nr 71/2, s. 7–33, grudz. 2014.