[1]
K. Kardyni-Pelikánová, „Władysław Stanisław Reymont i czeskie reymontiana (Szkic do portretu z ułamków)”, so, nr 71/2, s. 121–144, grudz. 2014.