[1]
K. Pieniażek-Marković, „Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 276”, so, nr 71/2, s. 195–197, grudz. 2014.