[1]
M. Junkiert, „Historyzm wobec starożytności w dziełach J.J. Winckelmanna, W. von Humboldta i F. Schlegla. Próba rekonstrukcji i zarys polskiej recepcji”, so, nr 70/2, s. 7–25, sty. 2013.