[1]
L. Jocz, „Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych”, so, nr 73/1, s. 61-93, sty. 2016.