Skibski, K. „Pan Profesor Stanisław Bąba (5.09.1939 – 2.09.2014)”. Slavia Occidentalis, nr 73/1, styczeń 2016, s. 234-7, doi:10.14746/SO.2016.73.24.