Sucharski, T. „Chrześcijanie W łagrze (w Wybranych dziełach Literatury Polskiej I Rosyjskiej)”. Slavia Occidentalis, nr 73/2, czerwiec 2018, s. 147-62, doi:10.14746/SO.2016.73.36.