Bakuła, B. „Synteza dziejów powieści serbołużyckiej. Tomasz Derlatka, Powieść Z Górnych Łużyc: Historia, Poetyka, Ideologia, Slovanský Ústav AV ČR, v.v.I., Praha 2015, Ss. 1130”. Slavia Occidentalis, nr 73/2, czerwiec 2018, s. 197-2013, doi:10.14746/SO.2016.73.41.