Masłej, D. „Funkcjonowanie fragmentów Modlitwy Pańskiej W Tekstach Poetyckich późnego średniowiecza”. Slavia Occidentalis, nr 74/1, czerwiec 2018, s. 87-101, doi:10.14746/so.2017.74.4.