Migdał, J. „Osobliwe słownictwo Szesnastowiecznych leksykonów (na Wybranych przykładach Nazw rzemieślników)”. Slavia Occidentalis, nr 74/1, czerwiec 2018, s. 103-9, doi:10.14746/so.2017.74.5.