Piotrowska-Wojaczyk, A. „Nazwy Ryb W Polszczyźnie Regionalnej (na Podstawie Danych słownikowych)”. Slavia Occidentalis, nr 74/1, czerwiec 2018, s. 111-8, doi:10.14746/so.2017.74.6.