Koziara, S. „Z Nowszych dziejów obecności Biblii W języku Czeskim: Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého Století před českým ekumenickým překladem. Česká Biblická společnost, Praha 2009, Ss. 228; Josef Bartoň, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony Od Českého ekumenického překladu Do Roku 1989. Česká Biblická společnost, Praha 2013, Ss. 306”. Slavia Occidentalis, nr 74/1, czerwiec 2018, s. 169-73, doi:10.14746/so.2017.74.10.