Walczak, B. „Joanna Gorzelana, Swoistość Stylistyczno-językowa Poezji Religijnej Okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, Ss. 433”. Slavia Occidentalis, nr 74/1, czerwiec 2018, s. 174-6, doi:10.14746/so.2017.74.11.