Derlatka, T. „Z Przewodnika Po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995)”. Slavia Occidentalis, nr 74/2, grudzień 2018, s. 161-84, doi:10.14746/so.2017.74.30.