Czyżewski, F. „Lublin I Lubelszczyzna W działalności Naukowej I Organizacyjnej Doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992)”. Slavia Occidentalis, nr 75/1, grudzień 2019, s. 21-28, doi:10.14746/so.2018.75.2.