ŻURASZEK-RYŚ, I. „POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ”. Slavia Occidentalis, nr 75/1, 1, s. 165-76, doi:10.14746/so.2018.75.12.