SZAGUN, D. „PROFESOR JERZY BRZEZIŃSKI (1934–2017)”. Slavia Occidentalis, nr 75/1, 1, s. 277-9, doi:10.14746/so.2018.75.28.