RYDZ, AGNIESZKA. „POZNAŃ WALDEMARA ŻYSZKIEWICZA”. Slavia Occidentalis, nr 75/2, lipiec 2020, s. 7-22, doi:10.14746/so.2018.75.2.1.