NÉMETH VÍTOVÁ, LENKA. „Budoucím čtenářům starých Novin. Výbor polonistických Textů Václava Buriana Z Let 1981–2014, Red. Jan Jeništa, Anna Militz, Olomouc: Vydavatelství Filozofické Fakulty Univerzity Palackého, 2017, Ss. 233”. Slavia Occidentalis, nr 75/2, lipiec 2020, s. 132-5, doi:10.14746/so.2018.75.2.11.