Walczak, B. „JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO”. Slavia Occidentalis, nr 76/1, 1, s. 7-9, doi:10.14746/so.2019.76.0.