KOSTECKA-SADOWA, A. „ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM”. Slavia Occidentalis, nr 76/1, 1, s. 69-82, doi:10.14746/so.2019.76.4.