MICHALSKA-GÓRECKA, P. „KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I «REGIONALIZM» W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH”. Slavia Occidentalis, nr 76/1, 1, s. 93-104, doi:10.14746/so.2019.76.6.