STECIĄG, M., i A. KARMOWSKA. „WIELOJĘZYCZNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA? KRAJOBRAZ JĘZYKOWY POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA W UJĘCIU EKOLINGWISTYCZNYM (PRZYPADEK DUSZNIK ZDROJU I HRONOVA)”. Slavia Occidentalis, nr 76/1, 1, s. 145-56, doi:10.14746/so.2019.76.10.